Produkter og tjenester

Produkter
Vi trykker aviser og magasiner (fagblader, dm m.m.) i ulike formater, både sort/hvitt og farger.

Tabloid og magasin
Tabloid og magasin er i utgangspunktet det samme.  På magasiner renskjæres kantene så formatet blir mindre og inntrykket strammere. Ofte velges litt tykkere papir. Begge kan leveres brettet (falset) på midten.

Broadsheet
Broadsheet er dobbelt så stort som tabloid. Kan brettes (falses) til halv eller kvart størrelse. Det siste kalles kvartfals/postfals.

Antall sider og farger
Tabloid og magasin er mellom 4 og 96 sider.
Broadsheet er mellom 4 og 16 sider.

Papirkvalitet
Vi trykker på standard papirkvalitet (hvitt eller rosa) og forbedret papir som er tykkere og hvitere. Spesifikasjoner
Standard: 42,5 gram
Standard, rosa: 45 gram
Forbedret: 52 eller 60 gram, lyshet ISO 75 %

Tjenester
I tillegg til selve trykkingen tilbyr vi:

Pakking og adressering
Vi kan tilpasse både pakking og adressering etter kundens behov.

Distribusjon
Kundene gjør selv avtale med den leverandørene som skal distribuere trykksakene. Deretter legger vi til rette så alt blir riktig levert i forhold til deres spesifikasjoner. Det kan f.eks. være som innstikk i en avis, eller distribusjon med Posten.