Adressert reklame - aviser

Vi kan adressere direkte på avisen for postdistribusjon.
Maks 4 adresselinjer.

Feltet for adresselinjene kan ikke inneholde annet trykk.

Adressefeltet leses maskinelt av Posten, og må derfor være rent hvitt.

Plassering tabloid:

Fra hodet og 30 mm ned og fra høyre sidekant og 90 mm mot venstre.

Plassering tabloid kvartfals:

Fra hodet og 90 mm ned og fra høyre sidekant og 30 mm mot venstre.