Produkter vi tilbyr

 • Tabloid og magasin
  Tabloid og magasin er i utgangspunktet det samme. 

 • Broadsheet
  Broadsheet er dobbelt så stort som tabloid.

 • Tjenester
  I tillegg til selve trykkingen tilbyr vi:
  Pakking og adressering
  Vi kan tilpasse både pakking og adressering etter kundens behov.

Se mer om våre produkter

Kort om oss

 • Topp moderne
  Nr1Adressa-Trykk, Orkanger blant landets mest moderne og effektive avistrykkerier
  Trykkeriet startet sin virksomhet 01.01.2009
 • Orkanger
  Vi holder til på Industriområdet Grønøra på Orkanger i Orkland kommune.
 • Siden 2009
  Trykkeriet startet sin virksomhet 01.01.2009

Nr1 Adressa-Trykk Orkanger skal gjennom fleksible operatører med stor kompetanse, framstå som Norges mest effektive og lønnsomme avistrykkeri

Se mer om oss